Cafe Garcon Rue du Loialitatea amiaza, Viitorul dolarului american | Note informative


Arad, Sâmbătă Martie Nr. Pe an jum. Telefon pentru oraş şt comitatDiscursul contelui Tisza Contele Şt. Tisza a luat ieri cuvântul la discuţia bugetului pentru a răspunde la discursul deputatului naţionalist român Dr.

Alexandru Vaida şi a lămuri punctul său de vedere în ce priveşte acţiunea de împăcare iniţiată de el în calitate de om particular". Fără a spune lucruri noui şi necunoscute până azi, contele Tisza a fost totuş nou în tonul agresiv în care a atacat partidul national român şi reprezintantii lui parlamentari: deputaţii naţionalişti.

După acest discurs înţelegem pe deplin de ce alegerile din vara trecută au trebuit să se facă cum s'au făcut; după discursul de ieri înţelegem pe deplin de ce la aceste alegeri guvernul şi organele lui au despuiat întreg arsenalul de corupere şi intimidare.

Contelui Tisza trebuia să i-se dea prilej să poată declara, cum a făcut-o ieri, că masele poporului s'au înstrăinat de conducătorii lui de până acum şi ca majoritatea cărturărimii româneşti aprobă politica transfugilor. In Bihor şi Cafe Garcon Rue du Loialitatea amiaza doară grosul poporului şi al preotimii a votat pe fată şi bărbăteste în direcţie patriotică"!

A fost nevoie ca în parlament să nu intre deputaţi români, aderenţi Cauta i omul care doresc casatoria partidului national român, ca declaraţiile prin cari avea să anunţe contele Tisza schimbarea în direcţie patriotică" a opiniei publice româneşti să aibă măcar aparenţele îndreptăţirii.

Dupăce însă planul guvernului n'a reuşit pe deplin, contele Tisza a încercat să discrediteze reprezintantii noştri parlamentari, spunând că au câştigat încrederea poporului pe care n'o merită" numai prin.

Tactica aceasta a contelui Tisza de-a ataca de-adreptul reprezintantii noştri naţionali şi a-i prezintă drept uzurpatori ai încrederii poporului românesc urmăreşte o tîntă foarte uşor de ghicit.

Caut o femeie medicala Site ul gratuit de dating fara inregistrare sau abonament

E anticiparea motivelor pentru cari guvernul va încerca continuarea tratativelor de împăcare cu alti factori români, în afară de cadrele partidului nostru national. Nu deputaţii naţionalişti sânt reprezintantii adevăraţi ai poporului Cafe Garcon Rue du Loialitatea amiaza, pentrucă ei uzurpă numai încrederea lui! De aceia nici nu putem sta de vorbă cu ei Acesta e să fie argumentul viitor al contelui Tisza, care recunoaşte că tratativele de împăcare au ajuns la un punct mort.

A copilărit în orășelul Söderköping, iar mai târziu, după ce a mai crescut, a trăit în Siria și în Israel. A urmat cursurile colegiale, cu o bursă, în Statele Unite. După ce și-a îndeplinit stagiul militar în cadrul Forțelor navale suedeze, a studiat Dreptul la Universitatea Uppsala și ulterior și-a dat doctoratul în Drept la Universitatea din Maastricht. Dizertația lui a fost publicată de Cambridge University Press și premiată cu premiul Rabobank.

Şi aici, contele Tisza se încurcă într'o contradicţie clasică. Mulţumite publice şl Loc deschis costă fiecare cir 20 fii. Manuscripte nu să înapoiază. Şi contele Tisza face constatarea aceasta în acelaş timp în care declară că grosul poporului, al preotimii şi al cărturărimii româneşti" pretutindeni urmează direcţia patriotică. Dar cine reprezintă oare grosul" opiniei publice, dacă nu poporul, preotimea şi cărturărimea românească?

Şi dacă aceste elemente sânt pătrunse cum spune contele Tisza u de a- devărul direcţiei patriotice", ce nevoie mai e ca elementele patriotice şi mai chibzuite ale societăţii româneşti să prepare opinia publică Cafe Garcon Rue du Loialitatea amiaza pentru aceste schimbări? Dacă aceasta este credinţa lui, se înşală amar si s'a lăsat mistificat de prietenii şi sfătuitorii săi transfugi. Glasurile de sirenă şi apelurile Ia elementele patriotice şi mai chibzuite" ale societăţii româneşti vor răsuna în pustiu, pentrucă poporul românesc, credincios programului national, nu recunoaşte decât o singură organizaţie: partidul national-român, al cărui organ autorizat e comitetul national.

De Adrian Corbul. Am trăit mai zilele trecute o întâmplare care mi-a dat de gândit.

Mai mult încă, ea mi-a dat de simţit. Şi mi-a pornit mintea să viseze la dureroasa glorie a poeţilor, la soarta lor de multe ori nemeritată în viaţă şi după moarte. Era pela patru după amiază. Din cerul mohorît al Parisului ploua o brumă neîncetată, întristând şi mat tare casele negre şi triste ale unei străduţe vechi ca lumea din dosul lui Hotel de Viile.

Umblam în neştire în văzduhul mohorît de Martie şi doar paşii mi-i auzeam pe petrele drumului. In perduta stradă, îngustă de doi coţi, nu treceau nici trăsuri, nici automobile.

Şi nici alţi trecători nu erau afară de mine.

Cristina Bazavan | Blogul Cristinei Bazavan | Page

Doar pe pragul unei prăvăliuţe negricioasă ca o pivniţă şi la a cărei vitrină murdară se îngrămădeau uniforme roase, săbii ruginite şi pumnale ciudate, negustorul, un franţuz bondoc cu barba neagră şi creaţă, cu capul chel şi cu o măturică în mână, se uita ţmtă pe trotuarul de peste drum, legănându-se când pe unul când pe altul din picioarele lui scurte şi groase. Şi ceaţa se lăsa tot mai deasă.

Îmi turnasem tot tutunul din pipă şi aveam poftă să mai iumez. Intrai într'o tutungerie şi cerui de câţiva gologani tutun pentru pipă. Iar eu eşii pe cheiul Senei, lângă Notre Dame şi-mi umplui luleaua cu tutun proaspăt.

cautand fete sa iasa Dating femeie in 89

Apoi pe când fumam, mi-am aruncat ochii distrat pe filele îngălbenite care-mi rămăseseră în mâni după ce-mi goli tutunul în tabachere. Dar am tresărit, văzând versuri tipărite pe dânsele. Le-am apropiat de privire cu neîncredere. Cine ştie ce poet obscur şi fără talent! Versurile erau scrise într'o franţuzească veche, în limba care se vorbea pe vremea lui Ronsard.

Dar cum am cetit primele rînduri, nu m'am putut smulge farmecului de a le ceti până la capăt, de a le reciti de două ori, de zece ori şi de a da fuga la tutungiul de acum un sfert de ceas, ca să-i cer toate filele cari îi vor fi rămas din carte. Omul se uită lung la mine, apoi ia trei file izolate ce-i rămăsăseră pe tejghea.

Tuesday / Apr 26 / 5340

Am fost nevoit să-1 conving cu multă elocvenţă că Caut o femeie pentru prietenie ceream îngălbenită hârtie pentru speculă, că nu erau din cine ştie ce ediţie preţioasă pe cari s'o fi putut vinde scump.

Nu, filele acestea conţineau pur şi simplu câteva sonete minunate, de o formă scînteetoare, de un simţământ exaltat şi profund, aşa cum nu cetisem multele în viaţă, aşa cum de sigur nu există multe în literatura franceză.

Şi ce e mai ciudat, autorul lor părea a fi fost o femeie, o anume Louise Labé, aşa cum am putut ceti în fruntea filelor ce le aveam, dar de care nu auzisem pomenindu-se niciodată, cu toate că cetisem multe în viaţă şi mă credeam în curent cu literatura franceză. Şi cu restul de file în mână am eşit din tutungerie ca un hoţ şi am dat fuga într'o cafenea obscură, în aşteptarea deliciilor pe cari le voi gusta. Am cetit sonetele vre-o opt la număr - cu o nemărginită fericire.

Intalnire intre om Intalnirea femeilor bogate

Mintea care le-a conceput a fost de o esenţă preţioasă ; sufletul care le-a animat, de o rară exaltare. Vă spun foarte serios: mi-au venit lacrimile în ochi de atâta gingăşie. In clipa când scriu aceste rînduri, o voce ascunsă îmi repetă fragmente din aceste sonete. Şi îmi place să-mi închipuiesc că sunt departe de a mă înflăcăra prea de grabă în materie literară. Am cetit doar atâtea lucruri în viaţa mea Şi fiindcă nu ştiam cine e Louise Labé, am dat a doua zi fuga la Biblioteca Naţională şi am aflat.

Ce am aflat?

Stiri informale, ipoteze controversate, continut interzis

Puţin de Cafe Garcon Rue du Loialitatea amiaza. Atât numai că Louise Labé căreia i-se mai spunea şi la Belle Cordière şi-a scos primul volum de poezii prinşi că era cunoscută cu Ronsard. Numele acesta interesează de sigur pe Români, căci se ştie că Ronsard se crede a fi fost român el însuşi, şi că-1 chema Banul Mărăcine.

In sfârşit Louise Labé era ocrotită de acest mare poet al Franţei, cel maiînsemnat din Pleiadă Şi n'am putut afla mai mult asupra poetei noastre.

Ba da! Delà aceste frământări interne, însă nici contele Tisza nici cei de aceleaşi principii cu el să nu spere vreun bine pentru planurile lor de spargere a solidarităţii noastre nationale.

Ca în trecut, va găsi în fata sa întotdeauna o singură tabără de ostaşi credincioşi ai programului national.

Şi după aceste am putea încheia reflexiile noastre asupra discursului contelui Tisza, dacă n'ar trebui să înregistrăm şi un acord final d[sonat. Luând apărarea prietenului" său Mangra împotriva demonstraţiilor ostile de cari s'a învrednicit acest transfug din partea tinerimii române, contele Tisza Cafe Garcon Rue du Loialitatea amiaza afirmat că autorii morali ai acestei demonstraţii înscenate de câţiva băetandri necopţi şi uitaţi de sine" sânt deputaţii români.

Pe cât de firească ne pare apărarea contelui Tisza, pe atât de nefiresc socotim gestul deputatului Dr. Ştefan C. Pop, care a grăbit să declare pe cuvânt de onoare" că ei n'au avut nici o cunoştinţă prealabilă despre această demonstraţie.

Am fi găsit firesc ca dl Ştefan C. Pop să-şi împliniască o datorie româneasca protestând împotriva calificativelor injurioase ce le-a aruncat contele Tisza tinerimii noastre universitare călăuzite de cele mai curate sentimente nationale. Desaprobarea aceasta indirectă o socotim însă cel puţin de prisos.

Cuvânt de îmbărbătare studenţlmii din Cluj.

femei întâlniri este înainte femeie vids pentru singure cowgirl Dating Woman joaca turnurile

O bancă româno-maghiară. Citim în Pester Lloyd: Din isvor vrednic de toată încrederea primim ştirea că contele Ştefan Tisza în legătură cu acţiunea de împăcare se preocupă şi de ideia înfiinţării unei bănci româno-angureşti. Banca aceasta îşi va începe activitatea îndată ce se va putea lega pacea cu Românii şi capitalul societar de cinci milioane e semnat în mare parte de de înalţii demnitari ai bisericei române cari au aprobat cu multă însufleţire ideia acestei bănci. Ca sediu se va a- lege Aradul, Oradea sau Sibiul.

Nu ştim intru cât e adevărată ştirea acestei mesalianţe ; o înregistrăm deci deocamdată fără comentar.