Cauta i femeie malga a bordeaux, CĂR I - PDF Free Download


Ea îl citează pe Saint Just, care ca conducător al acelei revoluţii vorbeşte în cunoştinţă de cauză şi pe lordul Acton, om extrem de perspicace căruia îi datorăm dictonul nemuritor power corrupts and absolute power corrupts absolutely puterea corupe şi puterea absolută corupe în mod Caut barbati din Timișoara. Prin tot focul şi fumul se străvede dovada că exista o organizaţie care calcula totul.

Conducătorii ei au rămas ascunşi cu grijă şi mascaţi; dar n-avem nici o îndoială c-au fost acolo dintru început. Revoluţia franceză a fost plănuită de organizaţia illuminatilor lui Adam Weishaupt, profesorul evreu de drept de la Universitatea din Ingoldstadt şcolarizat de iezuiţi a căror structură organizatorică a adoptat-o în organizaţia lui luciferică numită Ordinul Illuminati-lor.

În realitate, nimic nu ura Weishaupt mai mult pe lume decât pe Iisus Hristos, creştinismul, iezuiţii şi Biserica Catolică; şi organizaţia lui avea drept scop tocmai distrugerea acestora. Scopul lui Weishaupt era scopul comunist clasic: revoluţia mondială şi instaurarea comunismului.

Căci aşa prescrie Deuteronomul şi Scopul urmărit de revoluţia franceză a fost şi este demolarea unei mari naţiuni creştine prin distrugerea structurii ei sociale şi spirituale: distrugerea regelui şi-a religiei, unde, zice Nesta Webster, oculta care-a realizat revoluţia îi ura deopotrivă în mod democratic atât pe catolici cât şi pe protestanţi.

E timpul ca bunurile lor să treacă în alte mâini. Seduşi de astfel de promisiuni, incapabili de a le judeca, cei mai decăzuţi şi mai dezrădăcinaţi dintre francezi s-au aliat bandiţilor plătiţi ai revoluţiei franceze.

Cauta i femeie malga a bordeaux

Că erau bandiţi plătiţi nu există nici o îndoială. Nesta Webster scrie despre milioanele de franci ale Ducelui de Orléans, vărul regelui, care urmărea să se instaureze el pe tron în locul lui Ludovic XVI şi al Mariei-Antoinette, pe care o ura pentru că-i respinsese avansurile.

Timp de 10 ani, din până când a fost decapitat, Ducele de Orléans a depus într-una la Londra mari sume de bani, între 10 şi 12 milioane de franci, din care scotea apoi monedă englezească şi-şi plătea acoliţii, ca să arunce oprobiul asupra Angliei, Cauta i femeie malga a bordeaux Nesta Webster p. Price şi Fox, membri ai unui partid englez al revoluţiei, partid de Cauta i femeie 79100 care s-ar putea să fi contribuit la milioanele cu care finanţa Ducele de Orléans revoluţia pp.

La aceştia se adaugă toţi cei care urau curtea regală — Madame Roland de exemplu pentru că se crezuse insultată de splendoarea reginei când fusese primită la curte, sau Madame de la Motte de exemplu pentru că fusese pedepsită pentru ticăloşia ei în afacerea colierului de diamante, afacere organizată pentru calomnierea reginei.

La reuşita revoluţiei a contribuit enorm însă imbecilitatea şi incapacitatea de autoapărare a curţii regale franceze, care nu şi-a mobilizat şi finanţat apărarea, în timp ce atacurile împotriva ei erau organizate şi finanţate cu aceeaşi energie şi generozitate cu care vedem că se organizează şi finanţează astăzi distrugerea restului lumii. Nesta Webster n-a văzut de unde proveneau milioanele transferate în contul Ducelui de Orléans de la Banca Angliei.

Dar s-a văzut documentul care atestă finanţarea revoluţiei bolşevice prin banca Kuhn, Loeb de pe Wall Street şi s-a văzut şi cine-i finanţa pe Marx, Engels, Lenin şi Troţki ca să-şi ducă activitatea revoluţionară. Cum organizatorii nu se puteau baza pe parizieni, care erau oameni bonomi, conspiratorii au angajat şi adus la Paris cu luni înainte, în primăvara anuluibandiţi racolaţi din jurul Mediteranei, marseilezi şi corsicani, pricepuţi la asasinat şi setoşi de sânge şi i-au Cauta i femeie malga a bordeaux cu 12 franci pe zi.

Suma aceasta este atestată de spusele unuia dintre ei şi de faptul că la prima răzmeriţă au fost morţi de ambele părţi şi exact această sumă era găsită asupra revoluţionarilor morţi p. La asediul Bastiliei, doar circa 1. Şi acea mie consta în parte din cei plătiţi ca mai sus, din trecători luaţi de subţiori şi târâţi cu forţa fără voia lor ca să îngroaşe rândurile insurgenţilor şi din unii parizieni săraci ademeniţi cu bani cărora însă li se plătea mai puţin decât briganzilor. Jos celălalt!

~ Ion Coja: „Revoluţia franceză“ | NOUA ARHIVĂ ROMÂNEASCĂ

În timp ce această gloată masacra invalizii şi puţinii gardieni care păzeau Bastilia, majoritatea parizienilor habar n-aveau că se-ntâmplă ceva şi-şi duceau activităţile obişnuite; Dr.

Rigby s-a dus să se plimbe prin grădinile de la Monceaux şi scrie că avusese loc căderea Bastiliei fără ştirea lui, a familiei lui şi a majorităţii parizienilor p. Oameni afluenţi şi bine îmbrăcaţi au fost văzuţi incitând gloata de la Bastilia să-l tortureze şi să-l ucidă pe Foullon, om de 74 de ani, socrul lui Berthier, în timp ce acesta din urmă se străduia să procure în provincie alimentele cu care să hrănească gloatele pariziene.

Cauta i femeie malga a bordeaux

Foullon fusese avertizat că se complota asasinarea lui dar refuzase să fugă căci, zicea Cauta i femeie malga a bordeaux, fuga lui ar face să pară adevărate calomniile cu care era atacat; şi a fost adus la Paris de la Viry batjocorit cum fusese şi Iisus Hristos, încununat cu o coroană de spini şi turnându-i-se oţet pe gură. Nesta Webster relatează în amănunţime intrigile regelui Friedrich Wilhelm II al Prusiei, care susţinea revoluţia franceză ca incendiul din zona pipera înlăture puternicul regat al Franţei şi alianţa acestuia cu imperiul austriac din calea expansionismului prusac.

În decursul acestor intrigi, regele Prusiei era dispus să cheltuiască şi se slujea, scrie Nesta Webster, de un evreu numit Ephraim care a sosit la Paris la 14 Septembrie înarmat cu o scrisoare a regelui Prusiei către ambasadorul său Von der Golz, instruindu-l pe acesta să-l pună pe Ephraim în legătură cu capetele politice ale zilei.

Era oare regele Prusiei cel care se folosea de Ephraim, sau erau şefii lui Ephraim cei care se foloseau de regele Prusiei?

Misteriosul şi umilul Ephraim este văzut de Nesta Webster ca un emisar al regelui Prusiei, care continua politica lui Friedrich cel Mare de a aplica cea mai dură tiranie supuşilor săi aţâţând în acelaşi timp la revoluţie în celelalte ţări europene pentru a le slăbi şi înlătura din calea sa pp. Ephraim a dispărut de pe scena revoluţiei franceze învăluit în mister, aşa cum apăruse, în vânzoleala din Iuliecând Cauta i femeie malga a bordeaux XVI, convins în fine că propaganda socialistă în care credea n-are caut barbati vaduvi o legătură cu ce se întâmplă cu el şi soţia şi copiii lui, încercase să fugă şi partizanii Ducelui de Orléans încercaseră să-l declare rege pe acesta dar se izbiseră de ideea republicii promulgată pentru prima dată de clubul cordelierilor.

La o vreme când ghilotina se tocise decapitând atâtea mii şi mii de oameni nevinovaţi acuzaţi de cele mai vagi bănuieli nedovedite, când oamenii erau ucişi doar pentru că erau la îndemână pentru a fi ucişi, Cauta i femeie malga a bordeaux se practica pe scară largă reducerea populaţiei Franţei prin măcel sistematic, când ieşind din închisoare prizonierii ajungeau pe eşafod, evreul Ephraim a ieşit din închisoare pentru a se reîntoarce în Cauta i femeie malga a bordeaux, de unde venise, fără să sufere nimic.

Ne aduce aminte de Rakovski, despre care vezi mai jos. Dar influenţa lui Ephraim, scrie Nesta Webster, [a celor care-l finanţau, am zice noi], n-a dispărut odată cu el.

George III însă s-ar părea că refuzase cu indignare ideea, deşi Talleyrand, emisarul lui Danton, călătorise la Londra unde, sprijinit de clubul iacobinilor englezi şi aristocraţii care simpatizau cu iacobinii, oferise, asemeni guvernului român în acest ansă dăruiască Angliei parte din pământurile şi posesiunile franceze insulele de France, de Bourbon şi Tobagosă demoleze portul Cherbourg care asigura puterea maritimă franceză şi chiar să cedeze Angliei oraşele franceze Calais şi Dunkirk.

Ambiţia lui Robespierre, care se vedea pe sine în vârful piramidei franceze, a zădărnicit aceste planuri pp. Acelaşi sentiment îi făcuse pe partizanii Ducelui de Orléans să recruteze bandiţi din sud şi să înroleze bandiţi italieni în societatea numită Sabbat. Revoluţia franceză a fost un genocid organizat după prescripţiile Deuteronomului, ca să demoleze o naţiune puternică distrugându-i regele simbolul naţiunii şi religia.

Dar în afară de scopul general anticreştin, mai avea şi scopul acaparării averii, transferului bunurilor în mâna unui grup străin de naţiunea gazdă. Nu numai ucigaşii care făceau pe poporul răsculat erau plătiţi cu bani, ci şi unii dintre cei care-i conduceau.

Full text of "seria a 89a pe 20 20"

Danton putea fi cumpărat, dar Ludovic XVI sărăcise; cei Dar unii eroi ai acestei revoluţii nu puteau fi cumpăraţi; hidosul şi respingătorul Marat nu putea fi satisfăcut decât prin măceluri gigantice. În Iulie ceruse moartea a ; după cinci luni cerea moarta a Avocatul Barbaroux cu care plănuia Marat masacrele era un om foarte activ: deşi avocat, vindea ciorapi în curtea socrului Prinţesei de Lamballe.

Lăcomind la zestrea ei, ducele hotărâse s-o ucidă. Un alt motiv putea fi faptul că prinţesa îl recunoscuse pe Ducele de Orléans în hoarda care încercase să asasineze familia regală la Versailles. Acesta cina cu amanta lui şi câţiva prieteni englezi şi a contemplat cu un calm perfect capul cumnatei lui, după care s-a aşezat din nou să mănânce, lucru care l-a dezgustat pe unul dintre englezi care a părăsit cina şi pe unii din suporterii lui ca Manuel şi Fauchet care l-au abandonat, devenindu-i inamici pp.

Cum se protejează coacăze de dăunători

Dar în afară de cei care puteau fi jefuiţi de bunuri, de cei cu creştere aleasă şi de membrii clerului vinovaţi de imensa crimă de a fi alfabetizat Franţaau fost puşi pe listele alcătuite acum şi membrii partidelor rivale, ca Brissot şi Roland.

Cei arestaţi conform acestor liste urmau să fie lichidaţi rapid, în care scop Billaud a organizat o bandă de asasini dintre marseillezi, care însă copleşiţi de atâtea omoruri au trebuit augmentaţi cu ucigaşii şi hoţii găsiţi prin închisorile de drept comun şi care, beţi şi convinşi de către agitatori că dacă nu vor ucide pe cei de pe liste vor ajunge din nou printre puşcăriaşi, trebuiau să dea masacrelor un aer de revoluţie populară pp.

Scrierile contemporanilor, citate de Nesta Webster, sunt pline de ele. În masacrele din Septembrie din închisorile politice ale Parisului, au fost asasinaţi 43 de aristocraţi, de preoţi şi de oameni simpli din popor — o mie şi optzeci p.

CĂR I - PDF Free Download

Cei care au ucis aceşti de prizonieri politici au fost în număr de circa ; unii erau dintre bandiţii veniţi cu regimentul de la Marsilia, iar alţii erau domiciliaţi în Paris — dar nu dintre cei mai săraci parizieni. În mod paradoxal, zice Nesta Webster, erau mici meseriaşi şi negustori care aveau prăvălii proprii în Paris, cizmari, croitori, bijutieri, dintre care unii păreau oameni învăţaţi şi doi aveau nume germane.

Abatele Barruel descrie în special ura lor împotriva preoţilor creştini.

Bordeaux - Centre Ville - kostantin.ro

Erau deci persoane cu nume făcute din cuvinte nemţeşti, care aveau magazine de bijuterii, erau învăţaţi şi versaţi în discuţii filozofice şi urau mai mult decât orice pe lume, religia creştină.

Cea mai mare parte au cedat desigur lăcomiei de bani şi în plus, peste plată, promisiunilor de vin şi jaf; alţii, cei mai ignoranţi, credeau poveştile care li s-au spus că cei închişi urmăreau să le asasineze soţiile şi copii … Dar n-a fost numai alcool ce li s-a dat să bea, ci ceva mai perfid decât băutura, Sco ia Dating Site ce fusese amestecat anume cu băutura care le era oferită tot timpul.

Cei mai mulţi dintre aceşti oameni simpli, manipulaţi, îmbătaţi şi drogaţi, au murit scurt timp după aceea în mizerie. Dar alţi oameni simpli din Paris, altă secţiune a poporului, s-au adunat la închisoarea de la Abaţie căutând să stăvilească masacrarea prizonierilor şi asasinii au cerut — şi au obţinut — protecţia armatei împotriva gloatei pentru a-şi continua asasinatele p. Comuna din Paris s-a mândrit într-o proclamaţie cu aceste asasinate, iscălită de 9 comunarzi dar scrisă de Marat şi emisă de Danton, ministrul justiţiei pp.

Cauta i femeie malga a bordeaux

Aceste masacre au primit şi aprobarea iacobinilor englezi, care au trimis comunei Cauta i femeie malga a bordeaux răsplată de perechi de bocanci pentru armată, de lire sterline în aur şi o mare cantitate de armament fabricat la Birmingham şi Sheffield p. Era deci revoluţia franceză o afacere care nu cunoştea graniţe şi sentimente naţionale.

După eliminarea aristocraţiei şi-a religiei, trebuiau eliminaţi aceştia; şi în numele acestei lupte de clasă trupele revoluţionare au descins asupra oraşelor de provincie ale căror manufacturi înfloritoare produseseră prosperitatea Franţei şi-au început să le masacreze populaţia. Dar după ce au fost eliminaţi cei care hrăniseră Franţa şi-i asiguraseră prosperitatea, lupta de clasă a fost îndreptată împotriva celor care-ar fi putut să-i ajute să reînvie — împotriva ştiutorilor de carte, cei pe care Robespierre îi ura mai mult decât pe alţii, Robespierre, acel avocăţel falit şi incapabil care la vederea oricărui talent intelectual la alţii era ros de o invidie care-l împinsese dincolo de pragul demenţei.

Războiul împotriva celor capabili intelectual, urmăriţi şi distruşi de Robespierre, s-a dus şi împotriva comorilor culturale şi artistice ale Franţei şi au fost arse mii Cauta i femeie malga a bordeaux cărţi şi picturi valoroase la îndemnul conducătorilor revoluţionari.

Exact aşa cum se poartă şi se îmbracă astăzi tineretul şcolar în statele Unite. Acelaşi război împotriva civilizaţiei a fost început de bolşevici în ; şi Cauta i femeie malga a bordeaux dus astăzi în occident de către structurile Noii Ordini Mondiale. Îndin La Bordeaux, doar au fost ghilotinaţi, grosul morţilor au murit de foame.

La Lyon însă populaţia a fost exterminată prin ghilotinare, împuşcare cu gloanţe sau şrapnel, sau înecare; cel puţin 2. Pentru regiunea La Vendée Convenţia Naţională elaborase planul s-o transforme literalmente într-o pustietate, plan care, raportează un emisar republican cu mândrie Mortimer Ternaux a fost realizat.

Ororile masacrelor din Provincie întrec cu mult ororile de la Paris şi nu le-ar încăpea câteva volume. Când asasinii au obosit ridicând braţul ca să ucidă au început să-şi arunci victimele legate în râu, unde Jean Baptiste Carrier, cel împuternicit de Comitetul Salvării Publice să depopuleze oraşul Nantes, râdea din toată inima văzând grimasele agoniei lor, fapt care, raportat Convenţiei de la Paris, i-a adus laude şi mulţumiri. În Decembrie, Carrier a adunat ţărăncile şi femeile sărace din Nantes cu câte o bocceluţă şi cu copiii la sân sau de mână şi le-a încărcat în bărci pe care le-a scufundat apoi în mijlocul râului.

Unele mame văzând care le este soarta şi-au încredinţat copiii unor spectatori, de unde Carrier i-a adunat încuindu-i în închisoarea oraşului unde i-a lăsat să moară încet de foame aşa cum rezolvă chinezii comunişti supranumerarul de fetiţe orfane: le leagă de scânduri şi le lasă să moară încet, de foame. Un aghiotant de-al lui Carrier zice c-au exterminat astfel la Nantes 6.

Nesta Webster speculează care ar fi fost motivul pentru care politicienii revoluţiei franceze au căutat cu atâta zel să depopuleze Franţa. Saint Just, zice ea, dorea să creeze Cauta i femeie malga a bordeaux epocă de aur în Franţa, unde toată lumea să trăiască din fructele pământului nefăcând nimica, să nu existe căsătorie ci doar amorul liber şi copiii să fie proprietatea statului, după sistemul dement al acelui mare geniu iluminist, Jean-Jacques Rousseau, cu o populaţie de 25 de milioane de francezi nicicum nu puteau crea acea epocă de aur.

De aceea populaţia Franţei trebuie scăzută în mod radical şi sistematic, conform planului politic al revoluţiei franceze. În ultima vreme am început să ne îndoim de veracitatea conducătorilor naţiunilor şi ai diverselor organizaţii neguvernamentale când se adună în conferinţe în care discută problemele mediului înconjurător. E clar că ei doresc să Cauta i MTB MAN Decathlon masacre un bărbat din Sibiu cauta femei din Iași cu Site ul de dating brazilian descrise mai sus şi din aceleaşi raţionamente.

Preoţii care supravieţuiseră au fost obligaţi să jure că nu există alt Dumnezeu decât libertatea şi egalitatea.

Rapoartele informatorilor din anii au fost găsite şi publicate de către Schmidt şi de către Dauban autori consultaţi de Nesta Webster, cf. Nesta Webster continuă arătând cum orice rămăşiţă din libertăţile acordate de primele două Adunări sub Ludovic XVI — libertatea persoanei, a presei, a religiei, dreptul la proprietate — a fost abrogată.

Iar despre libertatea cuvântului — un cuvânt era de-ajuns ca cel ce-l rostise să piară pe eşafod p. În fiecare comitet era un subcomitet ai cărui membri nu erau ucigaşi lacomi de bani sau lacomi de putere, ca Danton sau Robespierre, ci erau monştri demenţi de plăcerea de a chinui şi ucide nenumărate victime nevinovate, care se desfătau la vederea suferinţei extreme.

Iar Robespierre, departe de a li se împotrivi, se asocia acestora ca să-şi satisfacă ambiţia nelimitată; căci el nu se desfăta la vederea chinurilor victimelor ci la ideea propriei măreţii supreme pp. Ca şi Lenin, revoluţia franceză a urât poporul şi ţăranii spre binele cărora chipurile vărsa atâta sânge, mai mult decât aristocraţii; şi ca şi Stalin, tribunalul revoluţionar se străduia să ucidă cât mai mulţi ţărani şi muncitori.

Căci aceştia constituiau trupul Franţei creştine şi catolice şi nu aristocraţii ca marchizul de Sade sau Choderlos de Laclos, aristocraţi imorali şi perverşi pe care revoluţionarii nu-i vedeau ca duşmani de clasă. Şi contrar celor predate în şcoli, n-a fost revoluţia franceză cea care a pus capăt feudalismului şi Cauta i femeie malga a bordeaux sociale, scrie Nesta Webster; căci regele Ludovic XVI adusese toate reformele şi nobilimea pusese capăt feudalismului; regaliştii au conceput Declaraţia Drepturilor Omului şi noua Constituţie franceză.

Realizarea revoluţiei franceze a fost doar că a înrobit ţăranul francez unui sclavaj mult mai dur şi mai brutal decât cel feudal. Este doar cu numele stăpân pe pământul lui.

Acesta fusese adevăratul scop al revoluţiei franceze: să transfere averea din mâna naţiunii gazdă indiferent de felul în care era distribuită ea printre diversele pături ale populaţiei gazdă în mâna grupului alogen parazitar pe populaţia gazdă. Revoluţia franceză se continuă în mod explicit cu revoluţia bolşevică, scrie Nesta Webster. Toţi copiii trebuie crescuţi în mod uniform … repudiază aşa-zisul patriotism şi rivalităţile naţionale şi doreşte asocierea universală.

Metodele revoluţiei franceze au fost aplicate apoi în revoluţia din din Rusia: masacrul prizonierilor din închisoarea din Petersburg, tot în Cauta i femeie malga a bordeaux Septembrie, ca şi masacrul prizonierilor politici francezi; victimele înecate în Marea Neagră, ca şi locuitorii oraşului Nantes înnecaţi în râu; desecrarea catedralei din Kremlin, ca şi desecrarea catedralei Notre Dame; până şi discursurile leniniste cu atacurile împotriva burgheziei sunt preluate aproape cuvânt de cuvânt din diatribele lui Robespierre.

Adevăraţii conducători ai revoluţiei acestea care se întinde peste secole sunt, scria Nesta Webster înexponenţii prusaci ai democraţiei care speră să-şi refacă maşina militară pe ruinele civilizaţiei, negustorii nemţi Cauta i un singur barbat african speră să cucerească pieţe mondiale, financiarii evrei cosmopoliţi care speră ca prin distrugerea ordinii sociale să pună stăpânire pe tot capitalul lumii, anarhiştii din răsăritul Europei animaţi doar de Cauta i femeie malga a bordeaux de a distruge pp.

Din aceste patru grupuri de oameni, cel de-al treilea grup era stăpânul şi mânuitorul celorlalte trei grupuri, zicem noi. Robison scria asta cu două secole în urmă. Nesta Webster scria asta cu aproape 80 de ani în urmă. Aceiaşi sunt astăzi cei care manipulează guvernele corupte, în vârful cărora au cocoţat oameni vicioşi şi pliabili; principalul inamic pe care ei doresc să-l distrugă a rămas tot creştinismul; şi aceleaşi le sunt scopurile şi metodele folosite.

Landowski, cel însărcinat cu drogarea interogaţilor pentru obţinerea de informaţii cât mai multe şi mai veridice şi cel care făcuse copia secretă a interogatoriului, este de părere că Stalin asista la întrevederea cu Rakovski, care ştia mai mult decât chiar Stalin despre planurile ocultei. Dar acest lucru reiese — direct din Rusia — dintr-un document remarcabil cunoscut sub numele de Simfonia Roşie.

Despre Rakovski, Dr. Rakovski a ieşit viu din închisoarea în care-şi aşteptau moartea celelalte victime ale epurărilor staliniste, ca şi Ephraim pe timpul revoluţiei franceze. Ca şi Ephraim, Rakovski apărea ca un ambasador, un emisar doar.