Cautand omul casatorit


Aceasta este rânduiala supremă a Evangheliei şi rânduiala supremă din templu. A fost totuşi surprins — şi plăcut impresionat— când, într-o zi, a venit acasă de la muncă şi a găsit-o pe Louie interpretând un imn la pianul familiei.

Iubirea in casatorie

Începând din acea zi, de la sfârşitul verii anuluiJoseph şi Louie au legat o prietenie care, treptat, a devenit mai profundă până s-a transformat în iubire.

Ei au fost pecetluiţi în Templul Salt Lake la data de 26 aprilie Când el a fost chemat să slujească într-o misiune de doi ani în Anglia, la scurt timp după căsătorie, ea a lucrat ca angajată a tatălui ei, pentru a-l susţine financiar.

Tot astfel, nu soţul este stăpân pe trupul său, ci soţia. În astfel de circumstanţe, fratele sau sora nu sunt legaţi. Dumnezeu v-a chemat la pace. Sau ce ştii tu, soţule, dacă-ţi vei mântui soţia?

Ea l-a sprijinit şi psihic şi spiritual trimiţându-i scrisori încurajatoare. După ce el a revenit acasă, au întemeiat un cămin fericit şi două fiice au fost primite cu bucurie în familia lor. Cautand omul casatorit, după zece ani de căsnicie, Louie s-a îmbolnăvit grav în timpul celei de a treia sarcini şi a murit la vârsta de 31 de cautand omul casatorit.

Dar în pofida consolării şi speranţei pe care a găsit-o în Evanghelie, îi era tare dor de Louie. Era îngrijorat şi din pricina fiicelor sale, care rămăseseră fără mamă.

Account Options

Deşi dragostea sa pentru Louie nu se diminuase, a ajuns s-o iubească pe Ethel şi la fel au făcut şi fiicele lui. Cu aprobarea părinţilor săi, a părinţilor lui Louie şi a părinţilor lui Ethel, Joseph a cerut-o în căsătorie pe Ethel. Au fost pecetluiţi la data de 2 noiembrie Au avut o viaţă plină de bucurie şi de evenimente având în vedere că au mai avut nouă copii.

John Piper - Casatoria - Cautand conformitatea cu Hristos prin legamant

În casa lor domneau ordinea, munca asiduă, respectul, curăţenia, disciplina instaurată cu blândeţe, dragostea şi veselia. Din nou, Joseph a rămas singur, dar alinat de asigurarea căsătoriei cautand omul casatorit. El şi Jessie Evans au fost pecetluiţi la data de 12 aprilie El, la rândul lui, a ajutat-o la cumpărături, să şteargă vasele şi să conserve fructele toamna. Biograful John J. Dar lecţia care mă impresionează este urcuşul abrupt pe străzile din nordul oraşului Salt Lake, de-a lungul a nouă cvartale de blocuri, până la Latter-day Saint Hospital Spitalul Sfinţilor din Zilele din Urmăîntr-o zi toridă de iulie din anulpentru a-şi petrece aniversarea a 95 de ani stând pe marginea patului soţiei sale bolnave, Jessie.

Jessie a murit la data de 3 august Două luni mai târziu, preşedintele Smith a rostit cuvântarea de deschidere la conferinţa generală. Şi, acum când îmi unesc mărturia cu cea a lui Iov, permiteţi-mi Dating site ul Eure mă alături lui şi în mulţumirile pe care le aducea plângând din tot sufletul lui plin de durere şi tristeţe: «Domnul a dat, şi Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului!

Nu există rânduială a Evangheliei lui Isus Hristos de importanţă mai mare, de natură mai solemnă şi mai sacră şi mai necesară bucuriei noastre eterne… decât căsătoria. Căsătoria este considerată de foarte mulţi oameni doar un contract civil sau o înţelegere dintre un bărbat şi o femeie ca ei să trăiască împreună în relaţia de căsătorie. Ea reprezintă, de fapt, un principiu etern de care depinde însăşi existenţa omenirii. Domnul a dat această lege omului încă de la începutul lumii ca parte a legii Evangheliei şi prima căsătorie a fost menită să dureze pentru totdeauna.

Potrivit legii Domnului, fiecare căsătorie trebuie să dureze pentru totdeauna. Dacă întreaga omenire ar trăi în strictă supunere cautand omul casatorit de Evanghelie şi în acea dragoste care vine de la Spiritul Domnului, toate căsătoriile ar fi eterne … Căsătoria, aşa cum este înţeleasă de sfinţii din zilele din urmă, este un legământ menit să fie nepieritor.

Este temelia exaltării eterne, pentru că fără el nu ar putea exista progres etern în împărăţia lui Dumnezeu. Nu trebuie şi nu ne este permis să urmăm obiceiurile lumii cu privire la căsătorie. Noi avem lumină mai multă decât are lumea şi Domnul aşteaptă mai mult de la noi decât aşteaptă de la lume.

Atunci când Dumnezeu S-a căsătorit cu omul | Doxologia

Noi cunoaştem adevărata natură a căsătoriei. Cautand omul casatorit importanţa familiei în planul salvării.

Hunter Când avea 20 de ani, Howard W. Hunter a întâlnit-o pe Claire Jeffs la o seară de dans organizată de Biserică, în Los Angeles, California, când ea era la o întâlnire cu unul dintre prietenii lui Howard.

Cunoaştem că trebuie să fim căsătoriţi în templu cautand omul casatorit că trebuie să ne păstrăm curaţi şi puri, pentru a putea dobândi pecetluirea aprobatoare a uniunilor noastre prin căsătorie de către Spiritul Sfânt al făgăduinţei. Suntem copii de spirit ai Tatălui nostru Etern, care a stabilit un plan al salvării prin care noi putem să venim pe pământ, să progresăm, să avansăm şi să devenim ca El; adică, El a întocmit un plan al Evangheliei, care să ne dea posibilitatea să avem familii eterne şi să ne bucurăm de viaţa eternă.

Astfel de binecuvântări sunt rezervate acelora care doresc să se supună acestui legământ aşa cum l-a revelat Domnul. Nu este numai un parteneriat între un bărbat şi o femeie, pentru că, aşa cum a spus Domnul, în căsnicie ei devin un singur trup şi intră în parteneriat cu Dumnezeu.

cautand omul casatorit

Sunt recunoscător Domnului pentru cunoaşterea despre cautand omul casatorit legământului căsătoriei, care dă soţului dreptul de a fi cu soţia sa şi dă soţiei dreptul de a fi cu soţul ei în lumea care va veni, cu condiţia ca ei să fi mers la casa Domnului şi să fi fost uniţi pentru timp şi eternitate de către o persoană care deţine puterea de pecetluire, pentru că această mare binecuvântare nu poate fi obţinută în niciun alt mod.

Sunt, de asemenea, recunoscător pentru cunoaşterea că relaţia de familie şi unitatea familiei vor continua, când sunt stabilite corespunzător, în neprihănire în viaţa care va veni. Cea mai mare onoare în această viaţă şi în viaţa cautand omul casatorit va veni, onoare, autoritate şi putere în dragoste perfectă, acestea sunt binecuvântările care rezultă din ea.

cautand omul casatorit

Aceste binecuvântări ale gloriei eterne sunt rezervate acelora care doresc să se supună acestui legământ şi tuturor celorlalte legăminte ale Evangheliei.

Înseamnă că ei primesc, prin această rânduială, cea mai mare binecuvântare, binecuvântarea supremă, binecuvântarea vieţilor veşnice. Şi mai mult, că relaţia dintre soţ şi soţie, după învierea morţilor, nu se va încheia.

Un bărbat nu poate primi singur plenitudinea binecuvântărilor împărăţiei lui Dumnezeu, nici femeia nu poate, ci cei doi, împreună, pot cautand omul casatorit toate binecuvântările şi privilegiile pe care le implică plenitudinea împărăţiei Tatălui.

Femeie datand pe strada marele plan al salvării, nimic nu a fost trecut cu vederea. Evanghelia lui Isus Hristos este cel mai frumos lucru din lume. Ea cuprinde în îmbrăţişarea ei fiecare suflet al cărui inimă este dreaptă şi care Îl caută cu sârguinţă şi cu dorinţa de a se supune legilor şi legămintelor Lui. Ca urmare, dacă unei persoane i se refuză, din vreun motiv, privilegiul de a se supune vreunuia dintre legăminte, Domnul o va judeca după intenţia inimii.

Mulţi dintre aceştia au decedat şi binecuvântările le sunt oferite prin intermediul celor care fac munca în templu pentru ei. Evanghelia este o lucrare care se face pentru şi în folosul altor persoane. Isus a înfăptuit, pentru şi în folosul nostru, o lucrare, pentru că noi nu am fi putut s-o înfăptuim. La fel, el a acordat membrilor în viaţă cautand omul casatorit Bisericii responsabilitatea de a acţiona ca înlocuitori cautand omul casatorit cei morţi care au decedat fără a avea prilejul de a primi toate rânduielile pentru ei înşişi.

cautand omul casatorit

Mai mult, există mii de tineri băieţi, precum şi tinere fete, care au trecut în lumea spiritelor fără a avea ocazia să primească aceste binecuvântări. Mulţi dintre cautand omul casatorit şi-au dat vieţile în luptă; mulţi au decedat în primii ani ai tinereţii; şi mulţi au murit în copilărie.

Domnul nu va uita pe nici unul dintre ei.

cautand omul casatorit

Toate binecuvântările exaltării le vor fi date, pentru că acesta este cursul dreptăţii şi milei. Aceasta se aplică şi celor care trăiesc în ţăruşii Sionului şi în apropierea templelor noastre; dacă ei sunt lipsiţi de binecuvântări în această viaţă, aceste binecuvântări le vor fi date în timpul mileniului.

O relație fericită și împlinită

Fie ca toţi taţii sfinţi din zilele din urmă şi toate mamele sfinte din zilele din urmă să se asigure că-şi învaţă copiii despre caracterul sacru al legământului căsătoriei. Fie ca ei să insufle copiilor lor cunoaşterea că nu pot obţine binecuvântările vieţilor veşnice în niciun alt mod decât prin onorarea legămintelor lui Dumnezeu, dintre care legământul căsătoriei eterne este unul dintre cele mai mari şi esenţiale.

cautand omul casatorit

Când ne gândim că legământul căsătoriei va dăinui pentru totdeauna, este bine să acordăm multă atenţie acestui lucru… Sfatul potrivit pentru tinerii noştri este ca ei să se gândească în mod atent pentru a alege bine un partener cu credinţă fermă în Evanghelie. Este foarte probabil ca o astfel de persoană să rămână fidelă fiecărui jurământ şi legământ.

cautand omul casatorit

Când tânărul băiat şi tânăra fată înţeleg pe deplin şi au o mărturie despre misiunea divină Domnului nostru şi cred în Evanghelie aşa cum a fost revelată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, există şanse mari să existe o uniune fericită care să dureze pentru totdeauna. Eu cred că aceasta este o greşeală.

Cred că ei trebuie să înceapă cu cautand omul casatorit, punându-şi credinţa în Domnul, clădind aici puţin şi acolo puţin, atât cât pot, acumulând pe bucăţi, până când vor putea ajunge la prosperitatea pe care doresc s-o aibă. Căsătoria a fost rânduită de Dumnezeu. Este un principiu drept când este primit şi pus în practică în sfinţenie. Dacă bărbaţii şi femeile de astăzi ar intra în acest legământ în spiritul umilinţei, dragostei şi credinţei, aşa cum li se porunceşte să facă, păşind în dreptate pe căile vieţii veşnice, nu ar exista divorţuri, nici familii distruse; ci fericire, bucurie, mai presus decât se poate exprima în cuvine.

Şi, totuşi, există membri ai Bisericii care nu înţeleg Laval GRATUIT DATING SITE lucruri şi care, după ce se căsătoresc pentru timp şi întreaga eternitate… primind promisiunea plenitudinii împărăţiei Tatălui, permit să intre în vieţile lor lucruri care provoacă neînţelegeri şi îi despart. Şi ei uită că au făcut unul cu altul un legământ pentru timp şi întreaga eternitate; şi nu numai atât, că ei au făcut un legământ cu Tatăl lor din Cer.

Dacă un bărbat şi soţia lui s-au supus, cu seriozitate şi credinţă, tuturor rânduielilor şi principiilor Evangheliei, acolo nu poate să apară niciun motiv de divorţ.

Învăţături ale lui Joseph Fielding Smith

Bucuria şi fericirea pe care le implică relaţia de căsătorie vor deveni mai profunde şi, cu trecerea timpului, soţul şi soţia vor deveni din ce cautand omul casatorit ce mai devotaţi unul celuilalt. Nu numai că soţul îşi va iubi soţia şi soţia îşi va iubi soţul, ci şi copiii lor vor trăi într-o atmosferă de dragoste şi armonie.

Dragostea unora pentru alţii nu va slăbi şi, chiar mai mult, dragostea tuturor faţă de Tatăl nostru Etern şi Fiul Său Isus Hristos va fi mai ferm înrădăcinată în cautand omul casatorit lor. Cum ne poate susţine doctrina cu privire la familiile eterne în momentele de fericire şi tristeţe din vieţile noastre?

  • 1 Corintieni NTLR - Despre căsătorie - Cu privire la - Bible Gateway
  • Nici Dumnezeu nu e o singura persoana.
  • Dating Woman Belfort

Vezi secţiunea 1. Preşedintele Smith compară perspectiva Domnului asupra căsătoriei cu perspectiva lumii asupra căsătoriei vezi secţiunea 2. Ce anume din această comparaţie prezintă importanţă pentru dumneavoastră?

O căsătorie conform voii lui Dumnezeu Nu putem trece peste ideea că Dumnezeu vede căsătoria ca o relație sacră și înaltă! O relație fericită și împlinită Este foarte clar că, încă de la început, Dumnezeu a intenționat ca unirea căsătoriei să fie una binecuvântată, împlinită și fericită. El a creat omul după propria Sa imagine: capabil să iubească, să comunice, să creeze, și l-a pus într-o grădină frumoasă unde toate dorințele unei inimi curate de om puteau fi satisfăcute. Dar, lucrarea minunată a lui Dumnezeu nu a fost completă până când nu a făcut femeia.