Face i cuno tin a cu omul. Biserica Genesis | Religious organisation in Barking, United Kingdom


A lua cunoștință în mod just de obiectele și fenomenele înconjurătoare, reflectate în conștiință; a stabili în chip obiectiv relațiile dintre fenomene, a le da o interpretare conformă cu adevărul.

Dacă lumea poate fi cunoscută și cunoștințele noastre despre legile dezvoltării staturii sînt cunoștințe autentice, care au însemnătatea unui adevăr obiectiv, urmează că viața socială, dezvoltarea societății, poate fi de asemenea cunoscută, iar datele științei asupra legilor de dezvoltare a societății sînt date autentice, care au însemnătatea unor adevăruri obiective.

A avea sau a dobîndi cunoștințe temeinice pe baza studiului, cercetării, experienței. Partidul proletariatului, dacă vrea să fie un adevărat partid, trebuie să cunoască, înainte de toate, legile de dezvoltare a producției, legile de dezvoltare economică a societății. Se vede că ești străin și nu cunoști locurile pe aici. De copil, Alexandrescu cunoștea poeții greci vechi și moderni. Cunosc urmările acestei grozave patimi. Eu cunosc bine pe-aici și poate mai încolo să ai nevoie de unul ca mine.

Cu privire la persoane A ști cine este, a identifica, a recunoaște, a fi făcut cunoștință personală.

barbat caut fete

A cunoaște pe cineva din vedere. A cunoaște pe cineva personal. Nu-l cunoaște pe tata. Spune și el după noi, bătînd din palme: tata, vine tata — însă habar n-are cine-i Mă cunoșteau vecinii toți- Tu nu m-ai cunoscut.

I Mă duc în țări străine, Unde nu cunosc pe nime. D-apoi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefan a Petrei? III O simțire pe care n-o cunoscuse niciodată. Apoi, Face i cuno tin a cu omul, dacă cunoști rău, de ce nu fugi de el?

Noi nu avem nici timp, nici loc Face i cuno tin a cu omul nu cunoaștem moarte. Măria-sa regele Poloniei, mare ducă de Lituania La acest sfat toți fură de părere și îndemnară pe Mihai ca să țină domnia acestei țări Spre a face cunoscută împăratului această hotărîre a țării, Mihai îi trimise îndată doi soli.

II Poporului nostru, care de-a Face i cuno tin a cu omul istoriei sale a cunoscut asuprirea turcească, jugul imperialist, grozăviile războiului, îi sînt nespus de scumpe independența și pacea. A ști felul de a fi al cuiva, a avea cunoștință despre caracterul cuiva.

doamna in varsta caut baiat tanar kraljevo

Să încerce și, cît îl cunosc, va urca. Nu te uita ca un motan blînd, că te cunosc eu cîte parale faci.

Eu nu ți-aș dori vrodată să ajungi să ne cunoști!

Uneori impersonal A se băga de seamă, a se remarca, a se descoperi, a se distinge. Fiecare strop de apă, cînd pică înapoi la matcă, se face cîte un armean împrejurul lui, și de ce merge se mărește, pînă ce intră iarăși în sînul matcei de unde a ieșit, fără Casa cea de aramă Nici nu se cunoștea de unde au mîncat și au băut, că doar mîncare și băutură era acolo, nu șagă. Se părea neastîmpărat, vorbea singur și se cunoștea că meditează vreo nouă moarte.

Unde-o pune umărul se cunoaște.

ARMONIE I ECHILIBRU NUTRIŢIA OMULUI ACT SACRU

Nu-s deprins a îmbla cu croșna în spate, din stăpîn în stăpîn, și vreau să cunosc ceva, cînd voi ieși de la dumneata. A recunoaște. Din depărtare cunoscu locul. Ea i-au mulțumit cu gingășie, cunoscînd într-însul pe Petrea voinicul. Dănilă însă a început a-i striga pe nume; și ei, cunoscînd glasul lui, s-au Face i cuno tin a cu omul.

N-ai văzut pe dragul meu? Dară nu l-am cunoscut. Cu arătarea mijlocului de recunoaștere, introdus prin prep.

Cauta i femeie 75018

După năframă și turtă, l-au putut cunoaște ca frate. Și-l cunosc pe fluierat Că e june ne-nsurat. Te cunoști de pe cosiță Că ești de-a maică-ta viță.

Hotărîre Parlamentului Republicii Moldova №90 din 12.05.2011

Puse mîna pe una și zise: tu ești! S-a gîndit mult cum să facă ca să se cunoască bine copilul ei din al bucătăresei.

  • Grupul de excelenta
  • Femeile cauta omul Maroc
  • Relatii serioase

IV Acum chiar nu se puteau cunoaște unul de celălalt. Adesea urmat de o completivă directă A admite ca adevărat, a nu tăgădui, a recunoaște. Cunosc că ești mai tare decît mine. Însuși învățații Ardealului sînt astăzi uimiți de rodurile și confuzia produsă Intalni i frumoasa femeie tunisiana, cunosc, văd că sînt un vinovat nevrednic de iubirea ei.

Nu-mi cunosc nici o vină. Se cunoștea că de-abia se ținea să nu rîdă. VI Nu-i așa că se cunoaște că n-am dormit? De pe barbetă și musteți, se cunoștea că era străin.

Astăzi rar A-și arăta recunoștința pentru ceva, a răsplăti. Scapă-mă de necaz, și pe urmă o să cunosc și eu. Complementul indică persoana răsplătită Dacă mă vei cunoaște bine, apoi să știi că pînă mîne ți-a fi fiica sănătoasă. Complementul indică răsplata oferită O să-ți cunoască vrun har pentru astea toate.

Complementul indică serviciul adus Lasă-mă Cu acuzativ dublu; al doilea complement. Toate vietățile pămîntului se temea de dînsul și-l cunoștea ca stăpîn. A-și da seama din anumite indicii de ceva, a înțelege, a ști.

Nimeni nu cunoaște Ce-i în sufletul femeii. Un bătrîn odinioară sfîrșitul său cunoscînd Chemă la sine pe fiul său.