Femei cercetarea tiin ifica. Eudochia Zagorneanu


Amendamentul 22 Articolul 3 — alineatul 5 — paragraful 1 Textul propus de Comisie Amendamentul 5 Programul specific va fi evaluat în funcție de rezultate și de impact în raport cu indicatori de performanță, incluzând, după caz, publicații în reviste cu un impact ridicat, circulația cercetătorilor, accesibilitatea infrastructurilor de cercetare, investițiile mobilizate prin intermediul finanțării datoriilor și al capitalului de risc, introducerea de către IMM-uri a unor inovații noi pentru întreprindere sau pentru piață, referințe la activități de cercetare relevante în documentele privind politici, precum și existența unor impacturi specifice asupra politicilor.

numere telefon matrimoniale

Acești indicatori de performanță, în cadrul tuturor programelor Orizontsunt publicați cel puțin o dată pe an și se află în permanență la dispoziția cetățenilor Uniunii prin intermediul unui site public de internet. Comparațiile detaliate ale rezultatelor programului Orizont în ceea ce Femei cercetarea tiin ifica cercetarea și inovarea cu cele ale principalilor competitori la nivel mondial ai Uniunii sunt publicate periodic.

Fantasy World [2 Martie 2021]

Amendamentul 23 Articolul 3 — alineatul 5 — paragraful 2 Textul propus de Comisie Amendamentul Anexa II prezintă detalii suplimentare privind principalii indicatori de performanță care corespund obiectivelor specifice menționate la alineatele din prezentul articol. Anexa II prezintă detalii suplimentare privind principalii indicatori de performanță care corespund obiectivelor specifice menționate la alineatele din prezentul articol.

Indicatorii de performanță pentru evaluarea progresului obiectivelor generale ale Orizont sunt prevăzuți în anexa I la Regulamentul UE nr.

Dating Woman Yutz

Amendamentul 24 Articolul 4 — alineatele 2 și 3 Textul propus de Comisie Amendamentul 2 Suma menționată la alineatul 1 se distribuie între cele patru componente prevăzute la articolul 2 alineatul 2 din prezenta decizie, în conformitate cu articolul 6 alineatul 2 din Regulamentul UE nr. Repartizarea bugetară orientativă pentru obiectivele specifice stabilite la articolul 3 din prezenta decizie și suma globală maximă a contribuției pentru acțiunile Centrului Comun de Cercetare sunt stabilite în anexa II la Regulamentul UE nr.

Amendamentul

intalni i un om cand sunte i insarcinata