Savoie de intalnire unica,


Savoie de intalnire unica

Articolul 2 1 Comisia tehnică este compusă din doi membri din fiecare stat membru; unul dintre cei doi membri este numit membru titular, iar celălalt este desemnat ca membru supleant. În plus, dacă este relevant pentru subiectul tratat, la respectivele reuniuni poate pot participa un reprezentant reprezentanți al ai departamentelor în cauză ale Comisiei Europene.

Account Options

Articolul 3 1 Funcția de președinte al Savoie de intalnire unica tehnice este exercitată, timp de o jumătate de an, fie de către membrul titular, fie de către un alt funcționar desemnat din statul al cărui reprezentant în cadrul Comisiei administrative exercită funcția de președinte al comisiei respective în perioada respectivă. Articolul 4 Comisia tehnică este convocată printr-o scrisoare de convocare, transmisă membrilor săi și reprezentantului Comisiei Europene cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de reuniune, Savoie de intalnire unica către secretariat, în consultare cu președintele Comisiei tehnice.

Articolul 5 Comisia tehnică adoptă propriile rapoarte și avize motivate, atunci când este necesar, bazându-se pe documente și studii tehnice. Ea poate cere administrațiilor naționale orice informații pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea adecvată a sarcinilor sale. Articolul 6 1 Comisia tehnică poate crea grupuri de lucru ad-hoc formate dintr-un număr limitat de persoane, pentru a examina aspecte specifice și pentru a-i prezenta propuneri Comisiei tehnice.

Comisia tehnică descrie într-un mandat scris sarcinile care vor fi îndeplinite de grupurile de lucru respective, precum și calendarul pentru finalizarea acestor sarcini.

Savoie de intalnire unica

Articolul 7 Un membru desemnat de Secretariatul Comisiei administrative pregătește și organizează reuniunile Comisiei tehnice. Articolul 8 1 Rapoartele, avizele motivate, precum și orice alte subiecte legate de sarcinile încredințate Comisiei tehnice de către Comisia administrativă în conformitate cu articolul 1 alineatul 3 se adoptă prin majoritatea calificată a tuturor membrilor Comisiei tehnice, în conformitate cu regulile de vot aplicate de Consiliul Uniunii Europene.

Fiecare stat membru are un singur vot, care este acordat de către membrul titular sau de către supleantul său.

Meniu de navigare

Pentru rapoartele, avizele motivate sau orice alte decizii ale Comisiei tehnice trebuie să se precizeze dacă s-a ajuns la acestea în unanimitate sau cu o majoritate calificată a voturilor. Concluziile sau rezervele exprimate de minoritate vor fi înregistrate. Atunci când Comisia tehnică decide cu privire la sarcinile menționate la articolul 1 alineatul 3Comisia administrativă poate lua decizia finală în această privință, dacă 5 state membre solicită acest lucru în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei Comisiei tehnice către Comisia administrativă.

Orice membru care este prezent când se votează și care se abține de la vot va fi invitat de președinte să comunice motivele pentru care se abține.

Copilăria și tinerețea[ modificare modificare sursă ] Verișoara ducelui Carol al III-lea de Lorraine, a fost cea de-a patra fiică a ducelui Nicolas de Lorraineconte de Vaudémont și duce de Mercoeur și a lui Margaret de Egmont, descendentă a unei mari familii din Țările de Jos. Dintre cei patru copii din prima căsătorie a ducelui de Lorraine, a fost singura care a supraviețuit, fratele și surorile sale murind în timpul copilăriei.

În acest scop, președintele comunică textul de adoptat membrilor Comisiei tehnice. Membrilor li se acordă un termen stabilit de cel puțin 10 zile lucrătoare în care aceștia au posibilitatea de a declara că adoptă sau că resping textul propus sau că se abțin de la vot.

Lipsa unui răspuns în termenul stabilit se consideră ca fiind un vot afirmativ.

Savoie de intalnire unica

De asemenea, președintele poate decide lansarea unei proceduri scrise în cazul în care nu s-a ajuns la un acord prealabil în cadrul unei reuniuni a Comisiei tehnice. În acest caz, numai acceptarea exprimată în scris a textului propus se consideră un vot afirmativ și se acordă un termen stabilit de cel puțin 15 zile lucrătoare.

La expirarea termenului stabilit, președintele informează membrii în legătură cu rezultatul votului.

O decizie care întrunește numărul necesar de voturi afirmative este considerată ca fiind adoptată în ultima zi a perioadei în care membrilor li s-a cerut să răspundă. Articolul 9 1 Ordinea de zi provizorie a fiecărei reuniuni a Comisiei tehnice este elaborată de secretariat în consultare cu președintele Comisiei tehnice.

Вскоре дорога привела к обширной продолговатой поляне длиной по меньшей мере в километр, и тут Элвин понял, почему до этого он не видел и следа людей. Поляна была застроена невысокими двухэтажными домиками, окрашенными в приятные цвета, и ласкавшими глаз даже на ярком солнце.

Înainte de a propune includerea unui punct pe ordinea de zi, secretariatul poate, dacă acest lucru pare necesar, invita delegațiile interesate să comunice în scris punctele lor de vedere asupra subiectului respectiv. Ordinea de zi provizorie cuprinde, în principiu, puncte pentru care se prezintă fete singure din Timișoara care cauta barbati din Craiova cerere transmisă de un membru sau de reprezentantul Comisiei Europene.

  • Cel mai bun text pentru site ul de dating
  • NTN-SNR invites you to celebrate the 30th anniversary of the programme Turbo | NTN SNR
  • Caut singure bărbați din Sibiu
  • Олвин подозревал, что обширные панели пульта контроля за мониторами, функций которых Хедрон ему не объяснил, имеют отношение как раз к такого вот рода изменениям.
  • Intalnire cu o femeie insarcinata
  • Louise de Lorena - Wikipedia
  • У него не появилось подлинных привязанностей, и трудно ожидать, что они появятся, пока он страдает этой манией.

O versiune revizuită a ordinii de zi se poate transmite cu 5 zile lucrătoare înainte de reuniune. Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi cu privire la care trebuie să se ia decizii sau să se emită avize în cadrul respectivei reuniuni trebuie să fie disponibile, în principiu, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de reuniune.

You are here

Această dispoziție nu se aplică în cazul documentelor care conțin informații generale care nu trebuie aprobate, circumstanțelor excepționale și altor cazuri care pot fi convenite de Comisia tehnică în conformitate cu articolul 14 de mai jos. Pentru includerea pe ordinea de zi a oricăror puncte în afară de cele de pe ordinea de zi provizorie, este necesar votul unanim al Comisiei tehnice.

Articolul 10 1 Secretariatul Comisiei administrative întocmește procesul-verbal al reuniunilor Comisiei tehnice. Procesul-verbal se aprobă de către Comisia tehnică în versiunea în limba engleză.

Savoie de intalnire unica

Articolul 11 1 Comisia tehnică informează în scris Comisia administrativă cu privire la activitățile și realizările sale în urma fiecărei reuniuni. Savoie de intalnire unica 12 Orice acțiune propusă de Comisia tehnică implicând cheltuieli care trebuie suportate de Comisia Europeană este supusă aprobării de către reprezentantul instituției respective.

NTN-SNR header

Articolul 13 Rapoartele, avizele motivate, ordinea de zi, procesul-verbal și orice alte documente justificative pentru activitatea Comisiei tehnice vor fi redactate în limba engleză. Articolul 14 În măsura în care este necesar, Comisia tehnică poate conveni, prin decizie unanimă, să precizeze și mai în detaliu Savoie de intalnire unica norme de procedură. Se aplică de la data publicării.

Articolul 16 Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr.

Savoie de intalnire unica

H8 din 17 decembrie actualizată cu clarificări minore de ordin tehnic la 9 martie Președintele Comisiei administrative.