Site ul de tip handicap de handicap


Site ul de tip handicap de handicap Dating site ul web al site ului

IASI Clarificări privind modalitatea de decontare a carburantului Având în vedere numeroasele solicitări formulate de reprezentanții direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului referitoare la prevederile HG nr.

Cererea de decontare este datată și semnată de către persoana care o completează. Cererea pentru exprimarea opțiunii Site ul de tip handicap de handicap acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se depune astfel: a o singură dată în intervalul de 12 luni din cadrul perioadei de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, în situația în care acesta are termen de valabilitate de 12 luni; regula se aplică în mod corespunzător și în situația valabilității de 24 luni a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap; b o singură dată pe an calendaristic, în situația în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are termen permanent de valabilitate, chiar dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap cu termen permanent de valabilitate este obținut în anul în curs.

Site ul de tip handicap de handicap Site ul de intalnire in Elve ia

Cererea de decontare se completează astfel: a la Secțiunea I, de către persoana adultă cu handicap sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care poate fi: părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap; informațiile înscrise la punctele reprezintă datele de identificare ale persoanei cu dizabilități; b la Secțiunea II, de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii; informațiile înscrise la punctele reprezintă datele de identificare ale părintelui, tutorelui sau ale persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

Bonurile fiscale sunt datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului.

Site ul de tip handicap de handicap Descarca i site ul de dating APK

In situația în care cererea de decontare se depune în format electronic, bonurile fiscale, datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului, se transmit în format fizic la direcția generală de asistență socială și protecția copilului. Același bon fiscal poate sta la baza efectuării mai multor călătorii, cu condiția ca acestea să se desfășoare începând cu aceeași zi sau ulterior datei înscrise pe bonul fiscal eliberat în cadrul perioadei de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap; același număr de bon fiscal se completează în cererea de decontare, pentru fiecare călătorie efectuată în baza acestuia.

Însoțitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o acompaniază și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării, inclusiv asistentul personal profesionist. Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontarea se realizează pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, chiar dacă ruta declarată de persoana cu handicap nu este prevăzută cu infrastructură feroviară.

Site ul de tip handicap de handicap caut femei de o noapte in bosilegrad

În situația în care termenul de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap expiră în cursul anuluinumărul de călătorii pentru care se decontează carburantul nu poate depăși numărul de călătorii prevăzut la art.

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se realizează potrivit gradului de handicap înscris în documentul care atestă încadrarea în grad de handicap.

Ordinul ANPH nr. Ordonanţa Guvernului nr.

În situația în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă, decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pe an calendaristic. În situația în care încadrarea în grad de handicap se modifică înainte de data la care expiră documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, drepturile se acordă conform gradului obținut, pe perioada de 12 luni din cadrul perioadei de valabilitate a noului document de încadrare în grad de handicap.

În situația schimbării domiciliului persoanei cu dizabilități în alt județ, decontarea cheltuielilor pentru carburant se efectuează în funcție de numărul de călătorii Site ul de tip handicap de handicap, respectiv în funcție de suma decontată până la data transferului. În situația decesului persoanei cu handicap în intervalul de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de decontare și a documentelor aferente până la data decontării, cheltuielile pentru decontarea carburantului se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

Site ul de tip handicap de handicap Dating o singura femeie Guadelupa

Opțiunile completate și semnate de către titularii de drepturi pot fi transmise la e-mail-ul office. Vasile Lupu nr.

Site ul de tip handicap de handicap ce sa flirtezi cu cineva

Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.