So ia lui Lozere cautand om, Lume si tehnica. Claude Karnoouh la 80 de ani - full text


În fiecare clipă ni se oferă o viaţă nouă. Astăzi, acuma, îndată e singurul lucru ce ne stă la îndemână.

Studii. Revista de Istorie, 1957

Îţi cer scuze, dar n-o regret. Nu ştiu dacă şi dumneata auzi acel uragan de muzică interioară care, întocmai ca vâlvătăile lui Tristan, s-a stârnit in mine acum câteva zile. Cum aş vrea să mă las pradă chinurilor care, nu mai departe decât ieri, când te-am zărit în pădure, în rochia albă, m-au îmboldit spre dumneata.

  • Julia Navarro - Spune-mi Cine Sunt (v) - kostantin.ro
  • Mătuşa mea îşi ridică privirea de pe foaia de hârtie pe care o avea în mână.

Dar, Isabelle, mi-e frică de dragoste, mi-e frică de mine însumi. Nu ştiu ce-ai putut afla de la Renée, sau de la altcineva, despre viaţa mea.

George TOP~RCEANU BALADE VESELE +I TRISTE

Am mai vorbit şi noi uneori despre mine, dar nu ţi-am spus adevărul. Prietenia noastră nu se mai află în faza confidenţelor măgulitoare. Bărbaţii îşi dezvăluie sufletul pe zone suceesive, bine apărate, aşa cum femeile îşi dezvăluie corpul. Am aruncat în luptă, una dupâ alta, trupele mele cele mai secrete.

Adevăratele mele amintiri, silite să stea în reduta lor, vor să se arate, să iasă la lumina zilei. Iată-mă acum departe de dumneata, chiar în camera în care mi-am petrecut copilăria. Voi avea oare copii?

Argatu' - Caut un loc (feat. Phunk B)

După cotorul lat şi roşu, pătat de cerneală, recunosc vechiul meu dicţionar grec; cărţile cu legă-tură aurită sunt premiile mele. Aş vrea să-ţi spun totul despre mine, Isabelle, începând de pe vremea când eram un băieţel tandru până când am devenit adolescentul cinic, şi apoi bărbatul nefericit, rănit pe viaţă. Aş vrea să-ţi spun totul, aşa cum a fost, cu simplitate, cu umilinţă. S-ar putea ca, după ce-mi voi termina istorisirea, să nu am curajul să ţi-o arăt.

Cu atât mai rău.

George TOP~RCEANU BALADE VESELE +I TRISTE - PDF Téléchargement Gratuit

Pentru mine însumi nu-i de prisos să fac bilanţul întregii mele vieţi. Îţi aminteşti că într-o scară, când ne-am întors de la Saint-Germain, ţi-am descris Gandumas-ul? E un ţinut frumos şi trist.

So ia lui Lozere cautand om

Un şuvoi de apă străbate terenul de lângă uzinele noastre, aşezate în fundul unei trecători destul de sălbatice. Casa noastră, un mic castel din secolul al XII-lea, cum se gă- sesc multe în Limousin, domină un bărăgan plin de bălării.

ARHIVELE BUCOVINENE ALE SUFLETULUI | kostantin.ro - Part 26

Când eram foarte tânăr, înceream un sentiment de mândrie ştiind că sunt un Marcenat şi că familia noastră e stăpână peste acele meleaguri. Din micuţa fabrică de hârtie, pe So ia lui Lozere cautand om bunicul din So ia lui Lozere cautand om mamei o considerase un simplu laborator, tata a făcut o vastă uzină.

Anul X, nr. Proporttile infime ale, acestei perioade scot Irma si mai puternic in evidenta maretia si adincimc a fenomenului istoric vestit mum patru decenii de salvele Aurorei" gi aflat Inca in piing desfkurare. In mai putin de o jumatate de veac, orinduir ea nouanascuta pe ruinele imperiului tarilor in acel tumultuos si memorabil octombrie a trecut hotarele imensei Rusii si a adunat sub const e latia ei aproape un miliard de locuitori ai planetei noastre.

El a răscumpărat moşioarele de acolo şi a transformat Gandumas-ul - care până atunci zăcuse aproape în paragină - într-un domeniu model, în copilăria mea am văzut ridicându-se mereu alte construcţii, printre care şi marele hangar pentru pastă de hârtie, aşezat de-a lungul şuvoiului.

Familia mamei mele era din Limousin. Străbunicul meu, morar, a cumpărat castelul din Gandumas, după ce fusese scos în vânzare ca bun naţional. Tatăl meu, inginer loren, n-a locuit în ţinutul acesta decât după ce s-a căsătorit.

Măsurați distanța dintre puncte

L-a adus acolo şi pe unul din fraţii săi, pe unchiul Pierre, care locuise până atunci în Chardeuil, satul vecin. Duminicile, când nu ploua, cele două familii ale noastre îşi dădeau întâlnire în heleşteiele din Saint-Yrieix. Ne duceam acolo cu trăsura. Eu stăteam în faţa părinţilor, pe o strapontină strâmtă şi tare.

Trapul monoton al calului mă adormea; ca să mă distrez, urmăream cum i se frânge umbra pe zidurile caselor din sat sau pe taluzurile drumurilor, cum o lua înainte, ne depăşea, apoi, la o cotitură, apărea iar, îndărătul nostru. Din când în când, un miros de baligă - care a rămas în mintea mea, asociat ideii de duminică întocmai ca şi dangătul clopotelor - ne învăluia ca un nor, şi nişte muşte mari îşi făceau loc de popas pe mine.

Andre Maurois Climate

Mai mult decât orice pe lume, nu puteam suferi povârnişurile, deoarece calul o lua atunci la pas şi trăsura urea insuportabil de încet, în timp ce bătrânul birjar Thomasson plesnea din limbă şi din bici. La han îl găseam pe unchiul Pierre cu soţia, şi pe vară-mea Renée, unica lor fiică.

La întoareere, Renée se urea în trăsură cu noi, şi birjarul dădea drumul la scăunelul mobil ca să aibă pe ce sta. Pe drum părinţii mei nu scoteau un cuvânt. La masă, dacă mama spunea ceva în legătură cu educaţia noastră, cu uzina, cu unchii noştri sau So ia lui Lozere cautand om mătuşa Cora, care locuia la Paris, tata îi făcea un semn neliniştit cu mâna, arâtân-du-l pe servitorul care, Intalnirea serioasa unica clipa aceea, schimba farfuriile.

So ia lui Lozere cautand om

Şi ea tăcea. Încă din fragedă tinereţe am observat că tata sau unchiul, când aveau să-şi facă imputări unul altuia, îşi puneau nevestele să le transmită - şi cu câte precauţii ciudate!

Şi tot din fragedă tinereţe am aflat că tatei îi era groază de sinceritate. În familia noastră se ştia că toate sentimentele convenţionale sunt adevă-rate, că întotdeauna părinţii îşi iubesc copiii, copiii pe părinţi, bărbaţii soţiile.

Familia Marcenat dorea ca lumea să fie ca un paradis terestru, un paradis decent, şi asta, pare-mi-se, mai mult din candoare decât din ipocrizie. II Pajiştea înflorită din Gandumas.

So ia lui Lozere cautand om

Mai la vale, în câmpie, se vede satul învăluit într-o ceaţă care tremură în căldura văz-duhului. Un băieţel, stând până la jumătate într-o groapă săpată lângă o movilă de nisip, pândeşte, în imensul peisaj înconjurător, sosirea unui duşman nevăzut. Jocul acesta era inspirat din lectura cărţii mele favorite, Război de fortăreaţă, de Danrit.

Bernard Werber - kostantin.ro - kostantin.ro

În groapa mea de trăgător, făceam pe soldatul Mitour, din compania a II-a, şi apăram fortul Liouville, comandat de un bătrân colonel pentru care mi-aş fi dat bucuros şi viaţa. Îţi cer iertare că notez aceste impresii din copilărie, dar găsesc în ele cea dintâi manifestare a nevoii mele de devotare pătimaşă, unul dintre factorii predominanţi ai caracterului meu, deşi ulterior a fost consacrată unor scopuri cu totul diferite.

De atunci, ori de câte ori stau să analizez acest colţişor impereeptibil din sufletul copilului ce-am fost şi care se mai poate sesiza încă, recunosc că în dorinţa de sacrificiu era şi puţină senzualitate. De altfel, am schimbat foarte repede jocul, Într-o altă carte, care mi-a fost dăruită de Anul Nou şi care purta titlul Micii soldaţi ruşi, am citit povestea unui grup de liceeni care au hotărât să alcătuiască o armată şi au ales ca regină o studentă.

  • (PDF) Lume si tehnica. Claude Karnoouh la 80 de ani - full text | Emanuel Copilaș - kostantin.ro
  • Explorator al morţii.

Regina se So ia lui Lozere cautand om Ania Sokolov. Era o tânără deosebit de frumoasă, zveltă, elegantă, îndemânatică.

So ia lui Lozere cautand om

Adoram jurământul soldaţilor depus în faţa reginei, toate treburile pe care le făceau ca să-i intre în voie şi surâsul cu care ea îi recompensa. Nu ştiu de ce povestirea aceasta îmi făcea atâta plăcere, dar adevărul este că mi-era dragă şi graţie acestei povestiri s-a născut, desigur, în mintea mea imaginea femeii, pe care ţi-am descris-o de atâtea ori. Mă văd mergând alături de ea pe pajiştea din Gandumas: cu o voce gravă rosteşte cuvinte triste şi frumoase.

Nu ştiu în ce clipă anume i-am dat numele de Amazoana, dar ştiu că dintotdeauna plăcerea pe care o resim-ţeam ascultând-o era amestecată cu ideea de cutezanţă, de primejdie. Nu puteam să cred că Dulcineea era urâtă şi, de aceea, ca să mi-o pot imagina aşa cum doream eu, am smuls din carte ilustraţia în care figura.