Tanara doamna cautand un versuri moarte. Nichita Stănescu Poezii - Versuri Emoționante Scrise De Nichita Stănescu | Libertatea


Biografie[ modificare modificare sursă ] Dimitrie Bolintineanu era macedonean aromân de origine; părintele lui, Ienache Cosmad, a venit în țară din Ohrida.

În puținii ani ai tatălui său, Ienache, acesta își făcu în Valahia o situație acceptabilă. Arendaș, mic proprietar, apoi subprefect, cu reședința la Bolintinsat aproape de București; el nu apucă să-i lase celui de al doilea născut, Dimitrie, o avere care să-l scutească de griji. Orfan de ambii părinți încă dintânărul a fost crescut de rude mai avute.

Se susține de timpuriu, precum Grigore AlexandrescuI. CaragialeMihai Eminescuprin slujbe funcționărești.

Tanara doamna cautand un versuri moarte

Printr-un misterios concurs de împrejurări, e ridicat, înla rangul de pitar. Faptul că publicase în admirabila poemă "O fată tânără pe patul morții", prezentată elogios de Ion Heliade Rădulescu și invocată mai târziu de Mihai Eminescu în Epigoniia jucat, probabil, un rol decisiv. Poemul "O fată tânără pe patul morții" era o imitație după "La jeune captive" Cauta i omul de colocare prizonieră"de André Chénierși a fost publicat în "Curierul de ambe sexe".

La fel ca alți pașoptiști, tânărul nu se trudi prea mult să intre în grațiile principelui. Cooptat în Frăția și în Asociația literară, a adoptat rapid mentalitatea de carbonar. În acel timp se formase în București Asociația literară, sprijinită de frații Alexandru și Ștefan Golescu care îl trimiseră pe la sfârșitul anului pe Bolintineanu la Paris.

Meniu de navigare

Când Revoluția izbucni la Paris, în februarietinerii studioși hotărâră să se întoarcă în Tanara doamna cautand un versuri moarte. Conjurații îi dădură rolul de a stabili contacte cu revoluționarii din Bucovina.

Aga poliției, Ion Manui-a refuzt pașaportul pentru Moldova și îl amenințase cu un arest. Participant la revoluția pașoptistă[ modificare modificare sursă ] Și la revoluția a adus o explozie gazetărească.

Angela Marinescu, la „fereastra cu vedere spre moarte/poezie”

Dacă C. Rosetti scosese, imediat după izbândă, "Pruncul român", Bolintineanu conduce de la 19 iulie la 11 septembrie "Poporul suveran".

Era o foaie mică, de patru pagini, cu doar două coloane pe fiecare față, dar redactorul șef avea proiecte mari. Izbucnind revoluția dinreveni în țară și redactă împreună cu Nicolae BălcescuCezar Bolliac ș.

Tanara doamna cautand un versuri moarte

Exilul[ modificare modificare sursă ] Pe la domnul Grigore Ghica i-a oferit o catedră de literatură română la Iașidar Poarta nu i-a permis intrarea în țară, iar atunci a făcut călătorii prin PalestinaEgiptSiriaMacedoniadescriindu-le toate în publicațiuni diverse, care cuprind adesea pagini pline de interes și scrise cu multă căldură. Întorcându-se în țară laintră în politică și devine ministru de externe, culte și instrucțiune publică. Prin stăruințele lui, ale lui Costache Negri și ale lui V.

Urechiasunt înființate primele școli la românii macedoneni. În același an,primește gradul al treilea în Loja Steaua Dunării din București, iar în era membru al Lojii Frăția.

Tamara Buciuceanu și versurile care i-a făcut pe români să plângă în hohote anul trecut

I se reeditează câteva dintre biografiile istorice. Tipărește culegerea de satire Menadele și volumul de poezii Plângerile României. Colaborează, până în aprilie, la Românul, lui C. Grav bolnav, e silit să-și întrerupă munca. Înboala lui Bolintineanu se agravează.

Tanara doamna cautand un versuri moarte

Poetul este sărac. Pensia pe care o primea intra în buzunarele creditorilor.

Dimitrie Bolintineanu

Oficialitatea refuză să-i acorde ajutor. În aprilie este organizată, din inițiativa lui George Sion, o loterie cu obiecte personale ale lui Bolintineanu.

Tanara doamna cautand un versuri moarte

La 28 aprilie are loc un spectacol la Teatrul Tanara doamna cautand un versuri moarte din București, în beneficiul fostului membru al Comisiei teatrale. Trimisă spre studiu la secțiuni, propunerea a rămas îngropată în dosare. Bolintineanu a dobândit o afecțiune psihică de pe urma mizeriei și sărăciei.

Nichita Stănescu poezii – versuri celebre și mai puțin cunoscute ale poetului

În condica de înregistrare a bolnavilor a fost notat: «Dimitrie Bolintineanu, fost ministru de Culte, intrat fără haine». Cărțile lui Bolintineanu au fost câștigate de V. Alecsandri, dulapul bibliotecii — de C. Negri, iar celelalte mobile — de către Catinca Balș.

Tanara doamna cautand un versuri moarte

Alecsandri și Negri au cerut ca obiectele ce le reveneau lor să rămână în continuare ale lui Bolintineanu. În dimineața zilei de 20 august, acesta încetează din viață în spital. Este înmormântat la Bolintinul din Vale.